Naziv: *      
Djelatnost: *      
Adresa: *      
Tel, fax, mob: *      
Kontakt osoba *      
Kako želite ponudu mail
fax
pošta usmeno
Naziv proizvoda
ili usluge  
   
Rok isporuke (dana)    
Opis proizvoda      
Naklada      
Tisak   jednostrani dvostrani
Boja   jednobojna visebojna
Format      
Vrsta papira ili
materijala 
   
Broj listova ili stranica 
Presavijeno  
Numeracija   da ne
Štancano   da ne
Priprema   nasa vasa
Plastifikacija  da ne
Ostale napomene  
Dodatni opis proizvoda
Izrada alata za štancanje da ne